مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۹۴۸ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۲۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۹۴ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۱۳,۵۳۰,۰۰۰ ۸,۷۹۹,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با پشتیبانی در ارتباط باشید
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ثبت‌نام غیراقساط
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با پشتیبانی در ارتباط باشید
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ثبت‌نام غیراقساط
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۹۰ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۸,۴۵۰,۰۰۰ ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶۲ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۶,۳۸۰,۰۰۰ ۴,۴۶۶,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۲۳ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۲۹ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۵,۱۴۰,۰۰۰ ۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷۰ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۵,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۴ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷۶ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۴,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۴ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۹۰,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۲۰٪ تخفیف تا ۱۵ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸ (شروع از ۲ مرداد ۱۴۰۳)
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف تا ۱۵ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: این دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۹۵۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ تومان ۲۰٪ تخفیف تا ۱۵ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۹۰,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۲۰٪ تخفیف تا ۱۵ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۵۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ تومان ۲۰٪ تخفیف تا ۱۵ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام