درباره‌ی استاد

رتبه 1 کنکور دکتری مهندسی عمران در سال97.
مدرس دروس راهسازی و روسازی موسسه نصیر.
مشاور برتر کنکور ارشد و دکتری.

موضوعات تدریس