درباره‌ی استاد

دانشجوی ارشد سازه هستم.
سابقه تدریس دروس دانشگاهی و مشاوره کنکوری رو دارم.

موضوعات تدریس