علی ایزدی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  عمران-سازه
                  صنعتی نوشیروانی بابل
علی ایزدی
دانشجو کارشناسی ارشد عمران-سازه - صنعتی نوشیروانی بابل
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران