کلاس آنلاین Microsoft Power BI

زمان برگزاری: ۱۵، ۱۶، ۲۲، ۲۳ و ۲۹ خردادماه - ساعت ۱۶ تا ۲۰ هزینه کلاس: ۲۵۰ هزار تومان

مدت: ۲۰ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کلاس آنلاین Microsoft Power BI