درباره‌ی استاد

تجربه تدریس دروس حوزه برق در مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران
مشاوره دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
مشاوره تخصصی در مورد انتخاب دانشگاه بر اساس امکانات و توانمندی اساتید برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

موضوعات تدریس