امیر بابکی،
                              دانشجو
                دکتری
                مهندسی برق
                دانشگاه تهران
امیر بابکی
دانشجو دکتری مهندسی برق - دانشگاه تهران

تجربه تدریس دروس حوزه برق در مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران
مشاوره دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
مشاوره تخصصی در مورد انتخاب دانشگاه بر اساس امکانات و توانمندی اساتید برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران