امیر احمدی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی نفت
                  دانشگاه صنعتی تبریز
امیر احمدی
دانشجو کارشناسی مهندسی نفت - دانشگاه صنعتی تبریز

من فقط یه چیزو میدونم تا نخوای به هدفت برسی هیچ کسی نمیتونه تو رو به هدفت برسونه
به اجبار هیچ کسی درس نخون واسه دل خودت بخون
من رتبه کنکورم مثل بچه خرخونا شریف نیس اما دارم از درس و دانشگاه و رشتم لذت میبرم
یه یا علی بگو تا آخرش ادامه بده رفیق

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران