درباره‌ی استاد

من فقط یه چیزو میدونم تا نخوای به هدفت برسی هیچ کسی نمیتونه تو رو به هدفت برسونه
به اجبار هیچ کسی درس نخون واسه دل خودت بخون
من رتبه کنکورم مثل بچه خرخونا شریف نیس اما دارم از درس و دانشگاه و رشتم لذت میبرم
یه یا علی بگو تا آخرش ادامه بده رفیق

موضوعات تدریس