فاطمه حسنان،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  پزشكي
                  علوم پزشكي ايران
فاطمه حسنان
دانشجو دکتری پزشكي - علوم پزشكي ايران

دانشجوي سال آخر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران
و رتبه دورقمي كنكور زبان خارجه. با سابقه مشاوره و فعاليت در موسسات گوناگون.
برنامه ريزي جامع و مفهومي ِ درس به درس ( تركيبي از مطالعه و مرور و تست) به همراه مشاوره درسي و غيردرسي

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران