درباره‌ی استاد

دانشجوي سال آخر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران
و رتبه دورقمي كنكور زبان خارجه. با سابقه مشاوره و فعاليت در موسسات گوناگون.
برنامه ريزي جامع و مفهومي ِ درس به درس ( تركيبي از مطالعه و مرور و تست) به همراه مشاوره درسي و غيردرسي

موضوعات تدریس