ویدیو دوره برنامه نویسی ReactJS

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۲۱۰ هزار تومان

مدت: ۴۵ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

React اسمیه که این روزا خیلی به گوشمون میخوره. تقریبا آگهی استخدام برنامه نویس فرانت اندی نیست که تسلط بر react رو بعنوان شرایط استخدام ذکر نکرده باشه.
اما این همه ی ماجرا نیست. برای استخدام شدن بعنوان react developer نیاز داریم که علاوه بر خود react بر خیلی چیزهای دیگه هم مسلط باشیم. کتابخونه هایی که جزو اکوسیستم react به شمار میان و ما هر روز حین کد زدن باهاشون مواجه میشیم، از redux برای مدیریت وضعیت برناممون گرفته تا کتابخونه هایی برای انیمیشن و چیزای ظاهرا پیچیده ای مثل optimistic update
تو این دوره با همدیگه یه فروشگاه اینترنتی و پنل ادمینش رو درست می کنیم و تو مسیر با هرچیزی که یه react developer همه فن حریف برای استخدام شدن نیاز داره آشنا میشیم.
برای شروع، فقط کافیه کمی html و css بلد باشید، باقیش رو بسپرید به من!!!

سرفصل دوره:

فصل ۱:
Web Structure -
Rest -> JSON -
Node -
NPM,YARN -
GIT -
ECMAScript -
BABEL -
Bundler -
TYPESYSTEM -

فصل ۲: تدریس بخش اول جاوا اسکریپت
Let, const, scope -
Object -
Function & Arrow Function -
Object destructuring, Array destructuring -
Spread operator -
Hoisting -
Higher order function -
Closure -
Map, filter, reduce -
Import & export -
This keyword -
Pass by value vs pass by reference -

فصل ۳:
Our First React App -
- بررسی فایل های ساخته شده توسط create-react-app
Functional Component -
JSX -
CSS in React -
Project: Converting Static Page to JSX -

فصل ۴:
Class Component -
State -
Event Handlers -
Project: Todo -
Project: Converter -

فصل ۵: تدریس بخش دوم جاوا اسکریپت
Event loop -
setTimeout, setImmediate, setInterval -
Callback -
Promise -
async/await -

فصل ۶:
- پیاده سازی فرم
Controlled component -
- اعتبارسنجی Form
Project: To-do -
Project: Converter -

فصل ۷:
React lifecycle -
Project: using browser events -
Project: Drag & Drop -
componentDidCatch -
به پروژهcomponentDidCatch - افزودن

فصل ۸:
HOC -
- ریفاکتور با استفاده از HOC
Render props -
- ریفاکتور با استفاده از Render props

فصل ۹:
React Router -
URL Parameters -
Switch Component -
404 Page -
Scroll to Top -
Navigation Link -

فصل ۱۰:
Authentication -
Redirect using react router -
React Context API -
- استفاده از Contextبرای ذخیره سازی وضعیت login

فصل ۱۱:
Redux -
Flux Philosophy -
- ساخت کتابخانه reduxبا استفاده از جاوااسکریپت
Immutability -
Reducer -
Action -
Action Creator -

فصل ۱۲:
React-redux -
mapStateToProps -
mapDispatchToProps -
Project: Slider -

فصل ۱۳:
Project: Todo using redux -
Project: Todo with undo -

فصل ۱۴:
combineReducers -
Project: Implementing add to cart logic -

فصل ۱۵:
Redux thunk -
Project: Reddit -
Project: Connecting to server using thunk -
Optimistic update vs pessimistic update -

فصل ۱۶:
Selector -
selectorGenerator -
reselect -

فصل ۱۷:
debounce, throttle -
Project: Search & Filter products -

فصل ۱۸:
- معرفی کتابخونه immer
- معرفی کتابخونه formsy
- معرفی کتابخونه axios

فصل ۱۹:
Code splitting -
CSS in JS -
- معرفی کتابخونه pose

فصل ۲۰:
Performance optimization for react -
Deploying react projects -

فصل ۲۱:
- پروژه نهایی: پیاده سازی پنل ادمین فروشگاه

-Bonus
>3 >3 React Hooks -

نمونه ویدیو کلاس