کارگاه آنلاین یادگیری جاوا اسکریپت - JavaScript

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۵ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

این کارگاه در سه جلسه برگزار خواهد شد:
یکشنبه ۷ بهمن ساعت ۲۰ الی ۲۲
سه شنبه ۹ بهمن ساعت ۲۰ الی ۲۲
سه شنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۰ الی ۲۲

سرفصل‌های بخش اول جاوا اسکریپت:
Let, const, scope
Object
Function & Arrow Function
Object destructuring, Array destructuring
Spread operator
Hoisting
Higher order function
Closure
Map, filter, reduce
Import & export
This keyword
Pass by value vs pass by reference

سرفصل‌های بخش دوم جاوا اسکریپت:
Event loop
setTimeout, setImmediate, setInterval
Callback
Promise
async/await