کارگاه آنلاین یادگیری جاوا اسکریپت - JavaScript

زمان برگزاری: یکشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۰:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۵ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. این فیلم صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

این کارگاه در دو جلسه برگزار خواهد شد:
یکشنبه 7 بهمن ساعت 20 تا 22
سه شنبه 16 بهمن ساعت 20 تا 22

تدریس بخش اول جاوا اسکریپت
Let, const, scope -
Object -
Function & Arrow Function -
Object destructuring, Array destructuring -
Spread operator -
Hoisting -
Higher order function -
Closure -
Map, filter, reduce -
Import & export -
This keyword -
Pass by value vs pass by reference -

تدریس بخش دوم جاوا اسکریپت
Event loop -
setTimeout, setImmediate, setInterval -
Callback -
Promise -
async/await -