صبا فخری،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  معماری-معماری
                  دانشگاه هنر اصفهان
صبا فخری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری-معماری - دانشگاه هنر اصفهان
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران