فرناز فرجی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
                  دانشگاه تهران
فرناز فرجی
دانشجو کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی - دانشگاه تهران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران