محمد فاضلی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی
                  نرم افزار
                  دانشگاه لرستان
محمد فاضلی
فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار - دانشگاه لرستان
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران