امید نجفی پور،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  برق
                  صنعتی اصفهان
امید نجفی پور
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق - صنعتی اصفهان
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران