درباره‌ی استاد

مهندس امید نجفی پور
با ۶ سال سابقه تدریس مستمر آموزشگاهی در تهران و اصفهان
رتبه ۲۸ کنکور
شاگرد اول دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان

موضوعات تدریس