سینا لباف،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی کامپیوتر
                  دانشگاه تهران
سینا لباف
دانشجو کارشناسی مهندسی کامپیوتر - دانشگاه تهران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران