درباره‌ی استاد

دکتر محسن جباری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و از اساتید با سابقه در تدریس دروس دینامیک و ارتعاشات در دوره‌های آمادگی کنکور تحصیلات تکمیلی می‌باشند. هم‌چنین ایشان در این زمینه کتاب دینامیک و ارتعاشات در کارنامه تالیفات خود دارند.

موضوعات تدریس