علی معزی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی مکانیک
                  شریف
علی معزی
دانشجو کارشناسی مهندسی مکانیک - شریف
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران