درباره‌ی استاد

موضوعات تدریس:
■ برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته به زبان C++
■ برنامه نویسی تحت فریمورک Qt شامل QWidget و QtQuick
■ برنامه نویسی موازی (Multithreading)
■ شبیه سازی دو بعدی فوتبال (Soccer Simulation 2D)


اطلاعات دقیق از سوابق بنده را میتوانید از طریق لینک زیر در LinkedIn مشاهده کنید.
https://www.linkedin.com/in/mohsensadeghipour

موضوعات تدریس