محسن صادقی پور،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی
                  مهندسی کامپیوتر
                  دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
محسن صادقی پور
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

موضوعات تدریس:
■ برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته به زبان C++
■ برنامه نویسی تحت فریمورک Qt شامل QWidget و QtQuick
■ برنامه نویسی موازی (Multithreading)
■ شبیه سازی دو بعدی فوتبال (Soccer Simulation 2D)


اطلاعات دقیق از سوابق بنده را میتوانید از طریق لینک زیر در LinkedIn مشاهده کنید.
https://www.linkedin.com/in/mohsensadeghipour

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران