سید امیر مهدی میره ئی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی برق
                  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید امیر مهدی میره ئی
دانشجو کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران