مشاوره خصوصی آمادگی برای جلسه مصاحبه دکتری

زمان برگزاری: بعد از ثبت نام، جهت هماهنگی زمان مشاوره با داوطلب تماس گرفته می‌شود. هزینه کلاس: ۲۰۰ هزار تومان

مدت: ۱ ساعت

توضیحات

هدف: آشنایی دانشجویان مقاطع ارشد برای شرکت در مصاحبه دکتری
مخاطبین: کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

سرفصل‌های دوره:
در این مشاوره یک ساعته، تمام موارد موردنیاز جهت آمادگی مصاحبه دکتری با داوطلب گفت و گو می‌شود.