درباره‌ی استاد

سابقه تدریس دروس پایه مهندسی برق و تخصصی مخابرات در دانشگاه های دولتی و آزاد
آموزش نرم افزارهای تخصصی برق شامل Matlab و نرم افزار حرفه‌ای تایپ LaTeX
تدریس ریاضیات دوره دبیرستان،‌ ریاضی و فیزیک

موضوعات تدریس