درباره‌ی استاد

لیسانس آموزش ریاضی و فوق لیسانس ریاضیات محض
مدرس رسمی آموزش و پرورش
7 سال سابقه تدریس مداوم در دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه خیام، مراکز علمی- کاربردی و موسسات آموزش عالی.
6 سال تدریس فعال در موسسه آموزشی دانشجو
1 سال فعالیت در کانون فرهنگی آموزش قلم چی
10 سال تدریس خصوصی و نیمه خصوصی به بیش از 250 دانش آموز و دانشجو

موضوعات تدریس