حامد مهذب،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  ریاضی محض
                  دانشگاه خیام
حامد مهذب
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی محض - دانشگاه خیام

لیسانس آموزش ریاضی و فوق لیسانس ریاضیات محض
مدرس رسمی آموزش و پرورش
7 سال سابقه تدریس مداوم در دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه خیام، مراکز علمی- کاربردی و موسسات آموزش عالی.
6 سال تدریس فعال در موسسه آموزشی دانشجو
1 سال فعالیت در کانون فرهنگی آموزش قلم چی
10 سال تدریس خصوصی و نیمه خصوصی به بیش از 250 دانش آموز و دانشجو

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران