نادیا نیکنامی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی کامپیوتر
                  دانشگاه تربیت مدرس
نادیا نیکنامی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - دانشگاه تربیت مدرس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران