درباره‌ی استاد

مدارک تحصیلی
کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1386 تا 1390
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف 1390 تا 1392
دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس 1393 تا 1397

افتخارات تحصیلی
رتبه 1 مقاطع کارشناسی و دکتری
رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد
رتبه 19 کنکور دکتری
رتبه 9 المپیاد مهندسی شیمی

موضوعات تدریس