درباره‌ی استاد

فارغ التحصیل ممتاز(استعداد درخشان) دوره ی کارشناسی- مترجمی زبان انگلیسی
فارغ التحصیل دوره ی ارشد- آموزش زبان انگلیسی
دارای چندین مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی و نیز داور مجلات خارجی
موسس آکادمی دانش پژوه- daneshpajooh.org

در دوره های آنلاین بر آموزش مجموعه تکنیک های گرامری و درک مطلبی تاکید خواهیم داشت که بیشترین نمرات را در آزمون های استاندارد زبان انگلیسی در برمی گیرد.

موضوعات تدریس