رضا خالقی عباس آبادی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی شیمی
                  دانشگاه تهران
رضا خالقی عباس آبادی
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - دانشگاه تهران
تعداد دانشجویان: ۱

مدرس شیمی با 4 سال سابقه و مشاور کانون قلمچی
رتبه 142 کنکور سراسری و 41و 18 کنکور کارشناسی ارشد

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران