درباره‌ی استاد

مدرس شیمی با 4 سال سابقه و مشاور کانون قلمچی
رتبه 142 کنکور سراسری و 41و 18 کنکور کارشناسی ارشد

موضوعات تدریس