نسرین رباط میلی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  فیزیک اتمی و فیزیک‌پزشکی
                  اراک و کاشان
نسرین رباط میلی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و فیزیک‌پزشکی - اراک و کاشان

تدریس در دانشگاه ۴ سال
تدریس در اموزشگاه ۴ سال
تدریس تیزهوشان

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران