درباره‌ی استاد

تدریس در دانشگاه ۴ سال
تدریس در اموزشگاه ۴ سال
تدریس تیزهوشان

موضوعات تدریس