سعيد خرم،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  برق-كامپيوتر
                  دانشگاه اميركبير
سعيد خرم
دانشجو کارشناسی ارشد برق-كامپيوتر - دانشگاه اميركبير

دانشجوي ارشد برق دو رشته اي با علوم كامپيوتر و رياضيات. ارشد مستقیم دانشکده برق سیسیتم. زمينه مورد علاقه: يادگيري ماشين، تشخيص الگو، پردازش گفتار، شبكه هاي عصبي، مدل هاي گرافيكي، استخراج ويژگي بدون و با نظارت، تشخيص ديداري، پردازش تصویر، یادگیری عمیق، نمونه برداری، پردازش سیگنال

Interests:
Machine Learning
Pattern Recognition
Neural Networks
Deep Learning
Speech Recognition
Image Processing
Visual Recognition
Graphical Models
Signal Processing
DSP
Sampling Theory

Toefl ibt score: 107/120
GRE score: V:154/Q:169/AW:4

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران