حسین شیخ نظری،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مدیریت بازرگانی
                  دانشگاه تهران
حسین شیخ نظری
دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشگاه تهران

سلام
حسین شیخ نظری هستم دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران . در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امسال توانستم رتبه 3 مدیریت بازرگانی را کسب کنم .
با توجه به تجربه و شناختی که از تمامی منابع و مباحث مدیریت دارم , میتوانم موفقیت داوطلبان آزمون ارشد در گرایش های مدیریت بازرگانی ، منابع انسانی ، مدیریت IT و مدیریت کارآفرینی رو با مشاوره و برنامه ریزی دقیق تضمین کنم .

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران