درباره‌ی استاد

سلام
حسین شیخ نظری هستم دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران . در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت امسال توانستم رتبه 3 مدیریت بازرگانی را کسب کنم .
با توجه به تجربه و شناختی که از تمامی منابع و مباحث مدیریت دارم , میتوانم موفقیت داوطلبان آزمون ارشد در گرایش های مدیریت بازرگانی ، منابع انسانی ، مدیریت IT و مدیریت کارآفرینی رو با مشاوره و برنامه ریزی دقیق تضمین کنم .

موضوعات تدریس