درباره‌ی استاد

در طول سالها تدریس در مراکز مختلف آموزشی متوجه این موضوع شده ام که عدم کاربردی بودن نکات ذکر شده در کلاس باعث سردرگمی و در نتیجه دلسرد شدن زبان آموزان از یادگیری زبان شده است. در کلاسهای من تدریس کاربردی زبان و تاکید بر مکالمه زبان آموز است. البته لازم به ذکر است هیچ موفقیتی با تلاش خود شما و استمرار در یادگیری میسر نخواهد شد.

موضوعات تدریس