شهرام ایزدی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی
                  آموزش زبان انگلیسی
                  دانشگاه آزاد
شهرام ایزدی
فارغ التحصیل کارشناسی آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد

در طول سالها تدریس در مراکز مختلف آموزشی متوجه این موضوع شده ام که عدم کاربردی بودن نکات ذکر شده در کلاس باعث سردرگمی و در نتیجه دلسرد شدن زبان آموزان از یادگیری زبان شده است. در کلاسهای من تدریس کاربردی زبان و تاکید بر مکالمه زبان آموز است. البته لازم به ذکر است هیچ موفقیتی با تلاش خود شما و استمرار در یادگیری میسر نخواهد شد.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران