سینا بهارلویی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
                  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سینا بهارلویی
دانشجو کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معدلم ۱۷.۹۰ هست. سابقه‌ی تدریس‌یاری درس‌های ساختمان گسسته،‌ ساختمان داده، مهندسی نرم‌افزار۱، آمار و احتمال را داشته‌ام.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران