سولماز جودی آذر،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  طراحی داخلی
                  دانشگاه آزاد تبریز
سولماز جودی آذر
دانشجو کارشناسی ارشد طراحی داخلی - دانشگاه آزاد تبریز

فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه سراسری تبریز و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی داخلی در دانشگاه آزاد تبریز
مشاور کنکور طراحی داخلی معماری

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران