احمدرضا شفیعیان،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  فیزیک
                  صنعتی اصفهان
احمدرضا شفیعیان
دانشجو کارشناسی ارشد فیزیک - صنعتی اصفهان

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال تجربی
گرایش نانو و نانوسنسور
6 سال سابقه موفق در مشاوره و تدریس کنکور

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران