درباره‌ی استاد

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال تجربی
گرایش نانو و نانوسنسور
6 سال سابقه موفق در مشاوره و تدریس کنکور

موضوعات تدریس