یگانه میرشاهی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
                  دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
یگانه میرشاهی
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران