درباره‌ی استاد

مشاور مدیریت بازاریابی، پروژه و ریسک
دارای مدرک حرفه ای مدیریت پروژه (PMP) از انستیتو مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
مدرس دوره های مذیریت فردی

رزومه کامل در:
https://www.linkedin.com/in/amirhossein-jamshidnejad

موضوعات تدریس