امیرحسین جمشیدنژاد،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  MBA - برق کنترل - هوافضا
                  صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
امیرحسین جمشیدنژاد
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA - برق کنترل - هوافضا - صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

مشاور مدیریت بازاریابی، پروژه و ریسک
دارای مدرک حرفه ای مدیریت پروژه (PMP) از انستیتو مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
مدرس دوره های مذیریت فردی

رزومه کامل در:
https://www.linkedin.com/in/amirhossein-jamshidnejad

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران