زهرا عباسی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  حقوق
                  آزاد
زهرا عباسی
دانشجو دکتری حقوق - آزاد

وکیل پایه یک دادگستری .فوق لیسانس حقوق جزا وجرم شناسی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران