درباره‌ی استاد

وکیل پایه یک دادگستری .فوق لیسانس حقوق جزا وجرم شناسی

موضوعات تدریس