میلاد نوراله زاده،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی
                  مهندسی نرم افزار
                  کارآموزان چالوس
میلاد نوراله زاده
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نرم افزار - کارآموزان چالوس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران