درباره‌ی استاد

رتبه 400 کنکور سراسری و دانشجوی رشته برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر .به دلیل اینکه بعد از کنکور در کنار تعدادی از مشاوران برتر شهر تهران بودم و همچنین فعالیت اموزشی در کنار تعدادی از اساتید فعال و همچنین مدرس برنامه های تلوزیون , توانستم تجربه های خوبی در زمینه اموزش و مشاوره کنکور بدست اورم و می توانم در این زمینه ها کمک خوبی به دانش اموزان عزیز بکنم .

موضوعات تدریس