علی شاهی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی برق مخابرات میدان
                  دانشگاه تهران
علی شاهی
دانشجو دکتری مهندسی برق مخابرات میدان - دانشگاه تهران

با عرض پوزش فعلا درگیری های زیادی دارم تا اطلاع ثانوی وقت ندارم
(من دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات میدان در دانشگاه تهران می باشم. در زمینه ی شبیه سازی با نرم افزارهای cst و hfssو ads مهارت دارم. پروژه ی ارشد من درباره ی کاهش سطح مقطع راداری استوانه بوده است.
در زمینه ی درس هایی مثل میدان ها و امواج و آنتن هم اگر کمک خواستید در خدمتم.)

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران