علی افتخاری،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  شیمی تجزیه
                  صنعتی شریف
علی افتخاری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی تجزیه - صنعتی شریف

رتبه دوم المپیاد شیمی
مدرس المپیاد شیمی در فرزانگان یک تهران
مدرس شیمی کنکور در موسسه های مختلف

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران