علی گنجعلی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی صنایع
                  دانشگاه تهران
علی گنجعلی
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - دانشگاه تهران

علی گنجعلی هستم. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در گرایش بهینه سازی سیستم ها. رتبه ی ۲۹ کشور در کنکور ارشد در گرایش صنایع و رتبه ی ۳۵ در گرایش مالی.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران