وبینار تحلیل مدیریت پروژه و ساخت

زمان برگزاری: جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۴:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت

توضیحات

توضیح گرایش
تشریح بازار کار
بررسی منابع کنکور ۱۴۰۰
اهمیت دروس و سرفصل های مطالعاتی
ارائه توصیه های مطالعاتی جامع