استاد علیرضا سلیمی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی شیمی
                  دانشگاه تهران
استاد علیرضا سلیمی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - دانشگاه تهران
کلاس‌های برگزار شده: ۳

• کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
• مولف کتب مهندسی شیمی موسسات انتشاراتی پوران پژوهش، گسترش علوم پایه و کانون فرهنگی آموزش.
• مدرس درس ترمودینامیک، کاردانی به کارشناسی، موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
• مدرس درس ترمودینامیک، انتقال جرم و عملیات واحد و طراحی راکتورهای شیمیایی، موسسه آموزش عالی آزاد مهستان (پوران پژوهش)
• مدرس درس ترمودینامیک، انتقال جرم و عملیات واحد و طراحی راکتورهای شیمیایی، موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف
• مدرس درس انتقال جرم و عملیات واحد موسسه آموزش عالی آزاد پارسه

* کتاب های چاپ شده:
• ۶ آزمون جامع مهندسی شیمی، انتشارات پوران پژوهش، ۱۳۸۶
• کنترل فرآیند در مهندسی شیمی، انتشارات کانون فرهنگی آموزش، ۱۳۸۷
• کتاب زرد مهندسی شیمی، انتشارات کانون فرهنگی آموزش، ۱۳۸۹
• مکانیک سیالات، انتشارات گسترش علوم پایه، ۱۳۸۷
• انتقال حرارت، انتشارات گسترش علوم پایه، ۱۳۸۸
• طراحی مخازن همزن دار، ۱۳۹۴

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰
۴۵۰,۰۰۰ ۳۳۷,۰۰۰ تومان ۲۵ درصد تخفیف زمانی تا ۲۵ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و ۲۰ تا ۲۱:۳۰
۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵ درصد تخفیف زمانی تا ۲۵ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و ۲۰ تا ۲۱:۳۰
۵۲۵,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰ تومان ۲۵ درصد تخفیف زمانی تا ۲۵ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

نظرات کاربران