علی ذاکری،
                              مشاور مالی بازارهای جهانی و هم‌بنیان‌گذار کوین پلاس.
علی ذاکری
مشاور مالی بازارهای جهانی و هم‌بنیان‌گذار کوین پلاس.
کلاس‌های برگزار شده: ۱ تعداد دانشجویان: ۹۷۷

مشاور مالی بازارهای جهانی و هم‌بنیان‌گذار کوین پلاس.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران