امین خوشخو،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  آموزش زبان انگلیسی
                  آزاد قشم
امین خوشخو
دانشجو دکتری آموزش زبان انگلیسی - آزاد قشم

18 سال سابقه تدریس در مقطع دبیرستان و کنکور
12 سال تدریس در موسسات زبا انگلیسی و تدریس مکالمه
7 سال تدریس در دانشگاه و دروس عمومی و تخصصی
ترجمه و تالیف کتاب های مختلف داستانی، درک مطلب و واژگان

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران