درباره‌ی استاد

18 سال سابقه تدریس در مقطع دبیرستان و کنکور
12 سال تدریس در موسسات زبا انگلیسی و تدریس مکالمه
7 سال تدریس در دانشگاه و دروس عمومی و تخصصی
ترجمه و تالیف کتاب های مختلف داستانی، درک مطلب و واژگان

موضوعات تدریس