کارگاه آنلاین حل مسائل طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با الگوریتم های نوین فرا ابتکاری

زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

طراحی شبکه زنجیره تامین یکی از تصمیم های مهم و استراتریک می باشد که میتواند بر مزایایی رقابتی دیگر تصمیم ها در زنجیره تامین اثر گذار باشد. زنجیره تامین حلقه بسته یکی از موضوعات به روز در طراحی شبکه می باشد که با در نظر گرفتن فعالیت هایی نظیر باز تولید، بازیافت و دفن پسماندها باعث ایجاد ارزش افزوده در زنجیره شده و در کنترل اثرات زیست محیطی نیز بسیار حائز اهمیت است. پیچیدگی این مسائله با توابع هدف و محدودیت های زیاد باعث شده که اهمیت روش های ابتکاری و فراابتکاری برای حل این مساله افزایش پیدا کند. در این جا، قصد داریم تا کاربرد روش های سنتی و نوین فرا ابتکاری را برای حل مسائل طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته را شرح دهیم و نحوه پیاده سازی این الگوریتم ها را بیان کنیم.