درباره‌ی استاد

من دانشجو دکتری مهندسی شیمی هستم. زمینه تخصصی و تحقیقاتی من کتالیست ها و فرآیندهای تالیستی است. هم چنین به مسائل فرآیندی نیز علاقه مند هستم.
من می توانم در زمینه های درسی ترمودینامیک، راکتور و سینتیک ، انتقال حرارت و انتقال جرم در رشته مهندسی شیمی به دانش پژوهشان کمک کنم. هم چنین در مباحث فرآیندی و شبیه سازی نرم افزاری و آموزش نرم افزارهای تخصصی منهندسی شیمی نیز آماده همکاری هستم.

موضوعات تدریس