آرش عباسی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی شیمی
                  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
آرش عباسی
دانشجو دکتری مهندسی شیمی - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

من دانشجو دکتری مهندسی شیمی هستم. زمینه تخصصی و تحقیقاتی من کتالیست ها و فرآیندهای تالیستی است. هم چنین به مسائل فرآیندی نیز علاقه مند هستم.
من می توانم در زمینه های درسی ترمودینامیک، راکتور و سینتیک ، انتقال حرارت و انتقال جرم در رشته مهندسی شیمی به دانش پژوهشان کمک کنم. هم چنین در مباحث فرآیندی و شبیه سازی نرم افزاری و آموزش نرم افزارهای تخصصی منهندسی شیمی نیز آماده همکاری هستم.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران