درباره‌ی استاد

فارغ التحصیل دانشگاه شهیدبهشتی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار
برنامه نويس iOS شرکت GSS
مقام های اول دوم سوم در سری مسابقات هاکاتن
مقام اول در مسابقات acm داخلی
زمینه تخصص: برنامه نویسی iOS به زبان swift (تجربه کاری ۱۹ ماه)

موضوعات تدریس