آرش اعتماد،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  کامپیوتر - هوش مصنوعی
                  دانشگاه شهید بهشتی
آرش اعتماد
دانشجو کارشناسی ارشد کامپیوتر - هوش مصنوعی - دانشگاه شهید بهشتی
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران