سعيد بياتي،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  رياضي
                  دانشگاه اراك
سعيد بياتي
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رياضي - دانشگاه اراك

-كارشناسي ارشد رياضي محض گرايش آناليز دانشگاه اراك
-دبير رسمي آموزش و پرورش
-20سال سابقه تدريس
-سابقه تدريس در دانشگاه آزاد و پيام نور

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران