رسول قدیمی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  فیزیک
                  صنعتی شریف
رسول قدیمی
دانشجو دکتری فیزیک - صنعتی شریف

اینجانب دانشجوی دکتری رشته فیزیک با سابقه تدریس درس فیزیک پایه در داشنگاه اراک و دستیار آموزشی دانشگاه صنعتی شریف به مدت چهار سال میباشم.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران