کافه‌تدریس ،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  
                  سرویس برگزاری کلاس آنلاین و آزمون آزمایشی
کافه‌تدریس
دانشجو کارشناسی - سرویس برگزاری کلاس آنلاین و آزمون آزمایشی
کلاس‌های برگزار شده: ۱
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران